4Beslutninger som gir næring til det livet du vil ha!  

Det er få ting som er verre en perspektivløs sutring – fra mennesker som lever I et land som vi gjør, som har mer enn nok
midler til å spise seg mer enn mett, sove trygt, kjøpe valgfrie ting og ha frihet til å bevege seg mot egne mål. Avlikevel, er
det mange sinte, misfornøyde, bitre og deprimerte mennesker å se. Hvis det er en sammenheng mellom trøbbel og midler,
vil jeg si at mye midler, øker sannsynligheten til trøbbel. Som da betyr at mindre økonomiske midler, gir en større
sannsynlighet til et bedre liv. Dette er min tolkning , ingen sannhet.

 

Beslutning 1: Velg med stor respekt hva du ønsker å fokusere på!
Til en hver tid, er det enormt mange elementer som konkurerer om din fokus. Den ene delen av deg, den bevisste, har en
liten påvirkning på din valg i forhold til den ubevisste delen av deg. Din bevissthet forvalter dine valg iforhold til hva du skal
fokusere på, basert på dine historiske adferdsmønstre. Som betyr de som du liker, føler deg trygg på og som du husker. Den
ubevisste delen av deg, er der hvor du egentlig styres ifra. Her ligger alle de automatiserte adferdsprogrammene dine og de
fungerer som en datamaskin som alltid er på. Den foretar valg for deg, uten at du tenker over hva du skal fokusere på i det
hele tatt. Forskjellen mellom å fokusere på verden slik en pessimist gjør, kontra optimist er enormt forskjellig.
 

Forestill deg pessimisten som står opp og skal på jobb. Det først som skjer er at vedkommene tenker på alle de negative
intraksjonene denne dagen innbærer. Dårlig vær, lang å gå til T-banen, som er overfylt uten ledig sitteplasser – bare for å
komme på den "kjedlige drittjobben" med alle de sure kollegaer og den håpløse sjefen – kontra optimisten, som står opp å
føler glede over en ny dag, og er lykkelig over å hilse på den nye dagen, ta innover seg fuglekvitter og alle de fine mulighter
som vedkommende kommer til å bli eksponert for. Og alle opplevelser som pessimisten har i forhold til dagens innhold, det
har optimisten også, med positiv fortegn.

Bunnlinjen er at du finner mye av det du fokuserer på, og ikke så mye annet.   

 

Beslutning 2: Finn ut av hva som er viktig for deg og hva din mening med livet er!
Det er bare en person som kan svare genuint på dette spørsmålet – og det er deg. Livets opplevelser er ikke et resultat av hva
som skjer i livet, men hva slags mening og betydning du legger i det som skjer. Det er akkurat her, i det punktet, at innholdet i
livet ditt
gir deg informasjon, en mening, som du kan forholde deg til i et binært perspektiv. Bra eller dårlig, fint eller ille, flaks
eller uflaks, mulighet eller katastrofe. Du bestemmer, og det er hva du sammenligner med og hvilket perspektiv du har, som
påvirker din tolkning. Alt i ditt liv tolkes, gjennom et ekstrakt fra summen av livet og hva slags områder du velger å fokusere på.
Når du vet hva som er din mening med livet, hvor du skal og hva slags innhold du skal fylle det med – kan du bevege deg mot
målet. Vet du det ikke, er alle de stedene du kommer til mer eller mindre ubetydelig for deg. Ingen av de vil føles som riktig,
eller viktig for deg, og du vil være på en konstant jakt etter mål som gir deg mer mening.

 

Bunnlinjen er at når du vet hvor du skal, kan du gå dit – vet du det ikke, går du bare rundt omkring, og de
stedene du kommer til, er ikke tilfredsstillende for deg
.

 

 

Beslutning 3: Finn ut av HVORDAN du skal komme deg dit du ønsker?

Når du er på vei mot det som føles viktig for deg, vil livet oppleves som meningsfyllt, fint, interessant, byggende og utviklende
og det spiller ingen rolle hvor lang tid det tar. Livet er fint, underveis. Det å oppleve disse følelsene, er et resultat av at du vet
HVORDAN du skal komme til det du har definert i HVA som er viktig for deg. Det er ingen hjelp i å vite innholdet i HVA, hvis du
ikke vet HVORDAN. Du er like langt unna, hvis du ikke aner hvordan du skal forvalte livet ditt og fylle det med dine kritiske
suksessfaktorer. Innholdet i HVORDAN kategorien er igjen et resultat av hva du fouserer på, i hvilken grad du er tilstede i i livet
ditt og hvor bærekraftig du forvalter deg selv. Har du brukt opp din kapasitet til mange unyttige elementer for deg, har du ikke
så mye ressurser igjen til å finne innholdet i HVORDAN kategorien, ei heller komme deg dit.

 

Bunnlinjen er at når du vet HVA du vil, har du forutsetninger til å finne ut HVORDAN du skal komme deg dit.

 

 

Beslutning 4: Ditt liv er ditt ansvar, og det blir i stor grad et resultat av hva du gjør det til!

Vi kan lage to grovsorteringer. Den ene er ansvarsfraskriveren /offerrollen, og er de som mener livet er prisgjitt andres beslutninger
og valg. Som om de er en passasjer på en båt, hvor de ikke har noen kontroll  eller ansvar over hvor fartøyet seiler, eller hva som
reduserer eller minsker risikoen for å havarere på sjøen.

Den andre kategorien. Kapteinen, er den som tar styringen og ansvaret og som innser at de er kaptein på båten, eller sjefen i eget liv.
De tar jobben med å finne ut av hvordan livet skal styres, og hvor ønske om retning i livet skal komme fra. De er styrt fra innsiden av
seg selv, og påvirkes i mindre grad av yttre ønsker. De forstår at de må tilnærme seg kunnskapen om hvilke naturkrefter som de må
ta hensyn til, for å manøvrere seg selv gjennom livet på en måte som gir de bærekraftighet og måloppnåelse.

 

Bunnlinjen er at du må ta lederrollen i eget liv, hvis ikke er det noen andre som gjør det - og de har ikke som mål å
ivareta deg og dine følelser.

 

Tjenester som vil være til hjelp

 

Tilbake til artikler