Businesscoaching eller mentoring, er en bevisstgjøring og mobiliseringsprosess. Hvor målet, overordnet er å løse noe for deg. Enten
i form av å utvikle ditt potensiale, lære deg noe nye verktøy eller å gjøre deg i stand til å løse spesifikke problemstillinger knyttet til
arbeid.

Som coach, er det en fordel at jeg har en sammensatt kompetanseprofil og kan forstå fler typer stammespråk. Det er en verdifull
mulighet som kommer til nytte når jeg finner det formålstjenlig å komme med innspill i din modell av verden (vi har alle vår egen
modell av verden, som betyr at vi forstår og tolker den på vår unike måte). Som betyr at jeg kan gå sømløst inn og ut av rådgiver
og coachingrollen for å skreddersy den kommunikasjonen som er nødvendig for å skape fremdrift mot dine mål.


Under en slik samtale vil du raskt oppleve en annen tilnærming og forbedring på dine utfordringer. Det er slik at ditt ubevisste
sinn, har mye mer informasjon enn du er bevisst. Som igjen betyr at ditt potensial for tilgang til relevant informasjon er STOR.
Sakt på en annen måte. Det er ingen personer som vet bedre enn deg, det som omhandler hva som begrenser deg, hvor du vil
og hva som skal til for at du når dine mål. 

Du vil føle og oppleve fremdrift når du oppdager endringer i din bevissthet. Og du vil på en annen måte enn før forstå hva du
skal gjøre. Den nyoppdagede innsikten vil du føle eierskap til, fordi den kommer fra deg selv. Det som skjer er at du henter frem
kunnskap som har vært lokalisert i den ubevisste delen av deg, og som du da ikke har vær klar over

Coaching foregår som regel i en-til-en-situasjon, og er en formalisert og personlig metode som blander kjente og effektive
kognitive og psykologiske teknikker for forandring. Du vil oppleve ved å ha slike samtaler at du tilegner deg en mer pragmatisk
tilnærming til dine utfordringer. Du blir mer effektiv og tydelig på hvor problemstillingen hører hjemme. Bunnlinjen vil være at du
opplever å få tilgang til verktøy for å løse de problemstillinger som du før ikke klarte å løse

Bunnlinjen:
Du blir Bedre til å løse vanskeligheter - Du lærer deg å "produsere" mindre frykt og bedre selvfølelse - Du Lærer deg
nye strategier for å mestre Nå situasjoner - Du blir tydeligere og praktiserer din rolle med økt integritet - Du leverer mer

 
Tilbake til hovedsiden