Klarer du ikke å si NEI når du burde si det - sier du JA til noe som ikke er bra for deg!

Du vil fortsette å si JA, helt du du lærer deg å si NEI.

Dette miniseminaret øker dine forutsetninger til å si NEI, gjennom at du forstår i større grad hva du egentlig ønsker når du
svarer JA. Overordnet beskrevet så trenger du å lære deg HVA som skal til for å tørre å si NEI.

Kjenn etter i hvilken grad dette gjelder deg?
De aller fleste gangene du sier JA, så mener du egentlig NEI, men du "tør" ikke si det. Årsaken til det kan være av frykt for
å skuffe noen, eller at du på autopilot svarer ja slik som du har gjort så mange ganger før.

Områder dette miniseminaret arbeider på, er å oppgradere din bærekraftighet, gjennom at du med større grad av bevissthet
”produserer” de resultater som du egentlig ønsker. Vi jobber med innholdet i din versjon av verden (din verdensmodell) og
disse områdene;

·       Fokuset ditt

·       Språket ditt

·       Responsen din

·       Kommunikasjon i deg selv og mellom mennesker

·       Adferdsmønsteret ditt

·       Tiden din

·       Konflikter du lager...

Mineseminaret er skreddersydd til gruppens og individenes målsetninger - og varer fra 2-4 timer.

ta kontakt