NLP has a number of tools and devices to find out what makes one person so good at their job - it's study of Excellence

NLP er kunnskapen om hvordan vi inntar verden gjennom våre sanser, og blir sett på som en brukermanual for hjernen. Hjernen fungerer som en computer og summen av ditt livs erfaringer ligger nedprogrammert der. Coaching er den mest effektive metoden i mobilisering av våre mennesklige ressurser, og  omprogrammering av hjernens adferdsprogrammer. Og NLP er ansett som ”cutting edge” verktøy for coaching med mål om å skape positive endringer og varige resultater.

NLP'ens historie (Nevro Lingvistisk Programmering)
På 70 tallet begynte Richard Bandler og John Grinder å studere fremragende mennesker som var ekspert i hvert sitt felt. Richard var dataekspert og fascinert av dataprogrammering og hypnose. John Grinder er professor i lingvistikk. I sitt samarbeide ville de forstå menneskelig atferd ut ifra denne tilnærmingen, og ved å modellere de beste innen viktige fagfelt. Milton H. Erickson (psykiater og hypnoterapeut), Virginia Satir (familie terapeut), Fritz Perls (grunnla gestalt terapi) og Gregory Bateson (filosof).

NLP's visjon
Er det mulig for ett menneske er det mulig for alle mennesker. Hovedtankegangen var at menneskers atferd er styrt av adferdsprogrammer og det en som skiller en dyktig leder, terapeut eller idrettsutøver fra andre er at de har adferds-programmer som gjør dem gode. De gjør som de gjør som betyr at deres adferdsprogrammer skiller deres "performance" positivt fra andres. Og resultatet av det de gjør, tolkes som bedre enn andres.

Metode
Den mest effektive måte å lære om andres adferdsprogrammer heter modellering. Modellering er en kompleks prosess som innebefatter en analyse og innsikt i kropp og språk. Den fysiske kropp står for Nevro (N) i akronymet NLP. Språk (S) er Lingvistikk og Programmering (P) henviser til våre adferdsprogrammer.

Dette skjer psykologisk
NLP er blant annet basert på kognitiv læringspsykologi. Vår adferd er i følge den kognitive forståelsen styrt av mentale modeller som ligger programmert i hjernen. Programmene er et resultat av summen av vår livserfaring, og for å endre adferd må disse modellene om-programmeres. Coaching fører til en slik omprogrammering.