Vil Du Da Kan Du's form for coaching vil klargjøre to hovedspørsmål for deg - de viktigste.

1.Det ene er, HVOR vil du egentlig? Når du vet det, besitter du informasjon som både er og
føles helt vesentlig for deg.

2. Det andre er, HVORDAN skal du komme deg dit du egentlig vil? Veien til dine mål, kan
ikke begynne før du aner hvor du skal eller hvordan du skal komme deg dit. Resultatet av å
ikke vite hvor du skal gå, fører deg til mange steder som alle har samme fellesnevner, ingen
av stedene føles som viktige for deg og noe viktig mangler i livet ditt.

Når du vet hvor du vil, har du mulighet til å mobilisere dine resurser for å komme deg dit. Når
du ikke vet hvor du vil, aner du heller ikke hvor du skal.

Beskrivelse av coaching

tilbake til kontaktsiden