VILDUDAKANDU's Verdier & Etisk regelverk

Overordnet tilnærming til kundens opplevelse av seg selv og vår kunnskapsforflytningsstrategi beskrives best av Søren Kierkegaard
 

”At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der”