"Tøffe" menn og kvinner med suksess i næringslivet, stopper ikke før de er ordentlige slitne og har passert "point of no return". Menn
praktisere ofte tøffhet og styrke ved å ikke forstå at de er i ferd med å gå under før de gjør det. Kvinner er som regel smartere, og
strekker hånden ned i verktøykassen før de beveger seg utenfor stupet. Men for mange er preget av "flink pike syndromet"

I dagens samfunn er det vanlig at mange føler og opplever en stor grad av "utbrenthet". De som rammes, har grovt sett 3 valg.

  1. Samfunnet kan ikke gjøre noe for deg, du må finne ut selv hva som feiler deg og hva du skal gjøre
  2. Du kan gå til psykolog, etter å ha stått lenge i kø (men det hjelper deg sannsynlihvis ikke)
  3. Du kan delta på Lightning Process kurs. (har hjulpet mange mennesker fra sengeliggende til opp å stå)

R3Gruppen lanserer et alternativ, med konfidensiell "en til en interaksjon" for de som ikke finner sin løsning i de tre første alternativer.

Hovedinnholdet i revitaliseringsprosessen dreier seg om, overordnet;

"Å forstå, hvordan du selv produserer en tilstand som gjør deg utslitt - for deretter å stoppe med det"

Arbeidsområdene R3gruppen jobber på, tilhører den kognitive arena, hvor vi berører og endrer der du selv produserer innholdet i din
modell av verden, og som du ikke trenger.

Forskjellen mellom oss og de andre, er ikke HVA, men HVORDAN - R3gruppen jobber med disse områdene. Vi skaper de resultater du
trenger for å revitalisere dine forutsetninger for å være sterk og frisk.

R3Gruppen, gjenspeiler to egenarter

Nok snakk - Ta kontakt