Skyggekonsulent fra R3gruppen leverer en konfidensiell "behind-the-scenes" support til ledere internt i organisasjoner - med formål om å fasilitere for den endringen, bevisstgjøringen eller de  endringsprosesser som skal implementeres. Fordelen med å ha tilgang på en skyggekonsulent vs konsulent, er at akseptansen for endringsforslagene i bedriften møter mindre motstand fordi forslagene kommer fra ledelsen.

Situasjonen for ledere, er som kjent at når de er inne i sin egen modell av verden, og har vært der for lenge - så er det ikke mulig å ta de mest optimale, de rasjonelle, de bærekraftige, og de innovative valgene hele tiden. Det er helt normalt å bli farget av den eksisterende  kulturen, holdningene, og de begrensningene som er inne i boksen. 

Ved å leie en skyggekonsulent vil du oppleve dette;

Kontakt R3gruppen