Enkel syllogisme, er en formulering innen logikk. Hvor du har tre setninger, derav to
premisser. En oversetning, en undersetning, og en konklusjon trukket ut i fra overenstemmelse mellom de to premissene.

Logikk
oversetning:        Morten er en mann

undersetning:      Alle menn har hår i ansiktet

konklusjon:         Morten har hår i ansiktett

Helt rimelig å konkludere med dette resultat, ingen logisk brist


Ikke Logikk
oversetning:        Morten har hår i ansiktet

undersetning:      Alle menn har hår i ansiktet

konklusjon:         Morten er en mann

I dette tilfelle, kunne Morten vært hva som helst, en hest, en fugl eller et annen vesen og det finnes ikke noe
i syllogismen som kan eller bør føre til en tolkning om at Morten er en mann


Til mitt hovedpoeng, som er at man i meget stor grad har ansvar for seg selv og sine følelser. De er som regel
og stort sett et resultat av hva du tenker på. (unntakshvis når du handler ubevisst og når du er i kjemp eller flykt modus) 

Logikk
oversetning:        Jeg kan beherske min tanker, og bestemme hva slags sanseinntrykk som får plass i mitt hode

undersetning:      Mine følelser er et resultat av mine tanker og sanseinntrykk

konklusjon:         Jeg kan beherske min følelser

Hvis du er uenig i dette, hvem skal da få bestemme hva du skal tenke? dine foreldre, din partner, dine barn, arbeidskollegaer?
Send meg gjerne dine tilbakemeldinger på eventuelle logiske brister i syllogismen. kontaktinfo