"Å skape noe som oppleves som et fremskritt for deg, og noen
ganger et enormt stort et - tar ofte kortere tid en du tror"

MRAND

Referanser for Morten Rand som coach, parcoach og kursholder – skrevet av de som har opplevd Mortens coaching og kursvirksomhet                      

Back to coach page


I 2 forhold har jeg benyttet Morten Rand. Min vurdering er at han alltid balanserer presist mellom
parets interesse og før han forinnen har forvisset seg om hva parets uttrykte mål er. Jeg innehar
selv en tillitsrelasjon til mine kunder, men observerer at Morten Rand ikke blot har gode verktøy,
men enda viktigere har et sikkert instinkt til at skelne og holde ting atskilt. En slik evne krever
erfaring og ikke minst livserfaring og det er jo nettopp dette et par søker.

Anonym


Morten har en veldig god evne til å engasjere mennesker - særlig i deres egne iboende ressurser-
slik at hver og en kan bruke sitt hele potensiale på en positiv måte.

Laila Marie Bendiksen
Partner/lawyer, Brækhus Dege Advokatfirma DA
 


Morten is a focused person who has your own interest as a focus. He's very social and likable.
I would like everyone to meet him in private settings as well as in a work setting.

I will give him my best recommendations.

Helge Hoel
Accounting Manager, Masai Scandinavia AS
 


I have hired Morten as a career and personal coach and got many advices on how to go on
with my work-life in general and some personal questions in details. I think I got extraordinary
suggestions and recommendations on moving on with my career and life.

I will recommend Morten to you as well.

Hege
 


Jeg befant meg i en situasjon i livet hvor jeg var veldig usikker på hva jeg ville, og var svært
lite tilfreds med situasjonen. Selv om jeg brukte mye tid på å fundere på hva som var riktig for
meg, følte jeg at jeg stod i stampe. Etter å ha lest litt om VilDuDaKanDu, bestemte jeg meg
for å prøve.

Idag, noenuker etter at jeg var ferdig med kurset, angrer jeg ikke ett sekund. Morten Rand har
en unik evne til å stille de rette spørsmålene, og til å hjelpe til med å finne svarene. Idag er jeg
sikker på hva jeg vil, og på hva som er viktig for meg, og det gjør at jeg trives mye bedre med
den jeg er. Jeg er helt sikker på at kurset og Morten Rand spilte en veldig viktig rolle i denne
prosessen.

Vil anbefale kurset på det varmeste.

Anonym


Jeg har vært så heldig å fått Morten som coach. Jeg har kjent Morten lenge og når jeg gikk på en
smell, så var han der. Jeg ble veldig syk og ble mer eller mindre sengeliggende i nesten 2 år.
Så kom finanskrisen og tok mesteparten av pengene mine i selskaper inn og utlands, og så kom
skillsmissen. Jeg tok dette så hardt at jeg ga opp som menneske. Selv barna mine betydde
ingenting, ikke venner, ikke jobb, ikke penger. Så vidt jeg overlevde.

Morten tok tak i meg å spurte om jeg hadde lyst til å leve, lyst til å få et godt liv, lyst til å være
far, mann og den lederen jeg alltid har vært. Da skjønte jeg at ”VIL DU DA KAN DU” fikk en ny
betydning for meg. Jeg ville, men følte ikke at jeg kunne.

Fy søren for et flott liv jeg har i dag. Jeg står med rak rygg, fast i blikket (som før) og har det
faktisk bedre enn noen gang på mange år. Jeg gleder meg til hver dag som kommer.

Morten har fått meg til å forstå at det er kun et menneske, som kan sørge for at jeg har det bra
og det er meg. Hvis jeg vil det, så kan jeg, men du verden som Morten viste meg veien dit. Håper
han kan hjelpe mange andre som meg.

Odd Gunnar Bjørung
Adm Dir. Restaurantdrift


For den som vil ha raske resultater er Morten Rands coaching å anbefale! På under enhalvtime fikk
jeg mine synspunkter, bekymringer og problemer snudd på hodet, og jeg gikk svært lettet og meget
glad fra vår samtale. Og det uten at vi hadde gått dybdepsykologisk inn i alt mitt sjelelige grums.

Morten har teft og dannelse så det holder, han stuper ikke inn i andres sjeledyp uten at han er invitert
til det, antageligvis fordi han slett ikke trenger det for å gjøre en proff jobb.

Det som imponerte meg var selvsagt hans, i positiv forstand snedige spørsmål og kloke kommentarer-
i løpet av denne halvtimen gikk det opp for meg hva jeg har holdt på med de siste månedene og hva
jeg ikke vil fortsette å holde på med.

John Ellefsen
Inspisient


I en tid som var turbulent, med drift av 2 selskaper, dårlig kjærlighetsliv og mye rot i hodet, hadde jeg
en stund grublet over hva livet skulle være. Samtidig som jeg ikke lengre kunne glede meg over de små
tingene i livet, den gode samtalen, den gode kaffekoppen eller andre småting som gjør livet verdt å leve.

Jeg fikk Morten Rand anbefalt av en venn, som trodde at Morten var en person jeg kunne relatere meg
til. Min venn hadde rett.
• Morten skapte trygghet for meg. Og fikk meg til å åpne meg opp for første gang, utrolig raskt. Morten
er en mann det er enkelt å stole på.
• Han har en rolig tilnærmingsmåte, samtidig som han raskt satte meg tilstede i mitteget liv. Slik at jeg
ble klar over hvor/hva som var mine utfordringer.
• Jeg har kvittet meg med gamle og innlærte ”sannheter”, takket være Mortens hjelp.
 
Jeg har ingen problemer med å anbefale Morten Rand som coach til noen. Morten hjelper deg, dersom
du skulle behøve det.

Thord Grime
Matrix Communications as
Arbeidende styreleder.


Morten Rand er en kreativ og tillidsvækkende person som har et genuint blik for enkelt mennesket. Han
har ikke blot individfokus men formår også at placere den enkelte i en arbejds og familiemæssig sammen-
hæng. Morten Rand er sterkt intuitiv men mestrer likevel modeller selvom jeg personlig finder hans evne til
indlevelse størst. Rand er analytisk på et mellemmenneskeligt plan og formår at kombinere information og
give adressaten mange tråde at forfølge.

Morten Rand er kort beskrevet en god samtalepartner for mennesker med behov og han evner at vinde sin
samtalepartner både gennem hjerte og logik.

Lars Esholdt
Partner Korn /Ferry


Jeg kontaktet Morten fordi jeg følte at noe inni meg hindret meg i å”komme videre”. Vi møttes med kun
erfaring fra et par telefonsamtaler, og noen praktisk rettede mailer.
 
• Uvanlig raskt for meg, utviklet det seg en sånn fortrolighet at det var mulig å begynne å jobbe. Morten
har en egen evne til å skape en rolig og trygg stemning, og muliggjør en god åpenhet.
• Jeg visste sånn omtrentlig hva det var som holdt min selvfølelse nede, og gjennom den første dagen
hadde vi vært igjennom ubearbeidede opplevelser i barne og ungdomsår - masse følelsesladede erfaringer
• Dagen etter oppdaget jeg allerede at mye av de tunge minnene hadde bleknet
• Jeg lærte teknikker på hvordan jeg skulle styre egne holdninger og verktøy for å kontrollere senere
”angrep” av negativitet og frykt.

Dette har i ettertid gjort endel ting for meg:
• Jeg har møtt situasjoner jeg før var livredd, helt uten å frykte noe som helst.
• Jeg har sett hvilket potensiale det ligger i å kontrollere hva du tillater å ta inn over deg av følelser.
• Lært med enkle grep, å sile ut det som ikke gagner situasjonen jeg er oppe i!
• Lært at i utfordringer som jeg har, er svarene på løsninger inni meg selv og ikke i unnskyldninger.
• Lært å ta ansvar for å gjøre noe med mine egne utfordringer i stedet for å skylde på andre.

Morten gjør/ har:
• Jeg føler meg avslappet i hans nærvær og han bygger raskt opp tillitt.
• Har gode sosiale antenner, som ”ser” hva du trenger og tar deg på alvor

Odd Arne Winje
Businesscoach
NordTrøndelag


På vegne av Golf Nordic AS og meg selv, vil jeg anbefale Morten Rand som coach både bedriftsrettet
og privat. Jeg har brukt Morten som min sparring partner i ca 1-ett år, og er meget tilfreds med
resultatet. Han viser innsikt og evne til å motivere meg til å se løsninger på så vel bedriftsrettede-
som private utfordringer.

Jeg vil dele opp hans aktivitet i 2, hvor hans bidrag har vært verdifullt som;
• ren samtalepartner rundt generelle problemstillinger
• sparringpartner i forkant av møter eller på sak når problemstillinger må håndteres umiddelbart.
 
Morten er alltid tilgjengelig på en positiv måte, og har også evne til å sette grenser for seg selv og
sin kunde. Golf Nordic AS og undertegnede vil fortsette med samarbeidet.

Tom Aage Lie
CEO GolfNordic
Oslo