sitat

 

VilDuDaKanDu.no
Willpower - beat skills

Hjem kontakt produkter coach R3Gruppen artikler


       


MITT NAVN
ER RAND JEG TROR PÅ KORRELASJONEN MELLOM OBJEKTIVISMEN, BÆREKRAFTIGHETEN TIL INDIVIDENE OG BEDRIFTENS EVNE TIL UTVIKLING OG OVERLEVELSE MIN FAVORITTFORFATTER ER AYN RAND

CV

referanser

Verdier & Etikk

ROI-Coaching.pdf

B  C  D  F  G  H   li  K kl ku kh L  m mr  N  O P Pr Q  R s t  w k

 


 

Mentoring / coaching / endringsterapi  /endringsledelse

"Alle" vet HVA - få vet HVORDAN - man gjør HVA - vildudakandu omsetter HVA til HVORDAN

Din subjektive modell av verden er heldighvis ikke den eneste versjonen. Det meste av det du opplever, er på en måte sant for deg. Og det å tolke dine observasjoner på en negativ måte - er omtrent like lett /vanskelig som å tolke de samme sitasjoner som positive for deg. Forskjellen er knyttet til de sannheter, overbevisninger, fokusområder, adferdsmodeller du bruker. Dette betyr at endringen du ønsker tilgang til, blir en realitet når du forandrer din tolkning til en versjon du liker.

Du er en person som besitter det meste av nødvendig informasjon om deg selv for å optimalisere ditt liv. Dette gjelder på de fleste områder, og særlig i forhold til hvor du vil, hvordan det egentlig står til med deg, hva du trenger mer av og hva du trenger mindre av. Om du ikke opplever at du er bevisst dette, befinner avlikevel denne informasjonen seg i ditt ubevisste sinn. Og er tilgjengelig for deg når du får litt drahjelp.

Det betyr at andre personer, ikke kan forstå dine ønsker og emosjoner særlig godt før du selv er de bevisst, og forteller de til noen. Før dette inntreffer, blir ofte velmenende forslag fra andre av mindre verdi, fordi forslagene ikke inkluderer godt nok dine tanker, følelser, og ubevisste motiver.

For å oppnå endringer du ønsker deg, er du avhengig av din coach's evne til å bygge bro mellom ditt bevisste og ubevisste  sinn.

Akkurat dette er det eneste som betyr noe for deg. At jeg er sertifisert Coach, NLP Master, utdannet Diplomøkonom fra BI og innehaver av et fagbrev, kan være  nyttig å vite. Men, den informasjonen forteller lite om hva jeg egentlig kan bidra med.

Det som er viktig for deg, er i hvilken grad jeg kan se deg, forstå deg, og hvor dyktig jeg er til å omsette min kunnskap til slik at du opplever en forbedring.

Min kognitive verktøykasse,  bevissthet og forståelsen om hvordan man gjør som man gjør, kommer fra NLP'en (Nevro Lingvistisk Programmering)  - les mer om det her - NLP

Tilbakemeldingene fra mine kunder forteller at de opplever meg som en som leverer positive resultater. Som betyr at jeg fremstår som en genuin coach som ser den jeg snakker med på en inkluderende måte, og en som ivaretar det som føles viktig. Det betyr at i prosessen vil du selv oppdage dine egne mål, og hvordan du skal  komme deg dit.

Ta kontakte med meg i dag, det blir ikke bedre av å vente!

 

 

 

 

 

 


 


 

"Stop listening to anyone, in any field, who is not getting the results that you desire"
David Wolfe