"Alle" vet HVA - få vet HVORDAN - R3Gruppen omsetter dine HVA til HVORDAN og fasiliterer "ut av boksen" veien din!

Å tenke utenfor boksen, er noe de aller, aller fleste mener er nyttig. De vet en del om Hva de skal gjøre. Men, å klare det, er noe helt
annet. Fordi, du må vite Hvordan. Og ikke minst inkluderer det å tenke ut av boksen, at du må våge å gjøre noe annet enn du
pleier, som vanlighvis betyr noe som du egentlig ikke kan så godt. Og det å starte med noe du ikke kan, er alltid forbundet med risiko.
Og risiko, er noe vi igjen ønsker minimal eksponering av. Men, det er lettere enn du tror å bli vesentlig bedre på dette,  når du besitter
en fasilitator fra R3gruppen som kan tilrettelegge for de små skritt - da er tersklen for å tenke helt andre tankemønstre senket.

Disse aktiviteter og medfølgende prosesser øker ut av boksen fleksibiliteten din.

  1. Definer selv hva det vil kunne bety for dere, å tenke mer ut av boksen?
  2. List opp, hvilken type prosesser og tankemønstre dere tenker i dag, når dere tenker som dere pleier
  3. Kast opp på bordet, det som føles skummelt med å forkaste gamle adferdsmønstre og bruke noen andre?
  4. Fortell meg hva dere som individer trenger mer av for å integrere de nye adferdsmønstre?
  5. Til slutt - når dere nå har tenkt gjennom de 4 første punktene - hva mer skal til for å øke egenskapene dere trenger for å tenke
    ut av boksen? 

 

tilbake til R3gruppen