Bilderesultat for skolebarn bilderBilderesultat for skolebarn bilderBilderesultat for skolebarn bilder

Opplever du som forelder at hverdagen med skolebarn blir for krevende og administrere - eller føler du at ditt barn
har spesielle behov i forhold til mat og andre typer tilrettelegging og at det er vanskelig å finne gode løsninger?

Jeg tilbyr veiledning og trening til egen deres bærekraftighet, slik at noen av disse utfordringene blir reduserte og
lettere å bære. Som betyr at problemer som energilekasje og matintoleransen blir mindre og lettere å håndtere. Og,
ikke minst at eventuelle for utydlige grensesettinger blir tydeligere.

Områder som jeg har egen erfaring med, og som har potensial for forbedringer i hverdagen.

Dette er områder som jeg har opparbeidet genuin interesse og kompetanse på. Jeg har en datter med cølaci, og en med
gluten intoleranse, og har opparbeidet bærekraftig kunnskap ved å tenke motstrøms av vår normale norske hverdag. Jeg
har tillært meg kunnskap om hvordan barna kan få gode forutsetninger for å være friske og glade barn. I tillegg så har
undertegnede hjulpet mange mennesker som coach og kursholder, med å skape endringer som gir andre mennesker en
forbedring i livet.

Les mer om Morten som coach her

Ta kontakt her