Under construction - not published

One year from now, you'll wish you have started today!

FRA                                                                        TIL

Er du overvektig, vet du HVA du skal gjøre for endre på det , men ikke HVORDAN. Dette er historien om HVORDAN!

Vil Du Da Kan Du's konsept endret livet til en genuin restaurantmannn som er født inn i den kulinariske kulturen med overflod av
mat og drikke. Og som i mesteparten av sitt voksne liv har veid ca. 150 kg - til å praktisere en bærekraftig og sunn livsstil, med
en betydelig økning i livskvalitet og til å inneha en stabil vekt på ca. 99 kg, og det uten å trene.

Dette er historien om Hvordan vi har skapt varige og imponerende endringer hos en som har vært overvektig mesteparten av
sitt voksne liv. Resultatet er nådd uten bruk av fysisk trening. Arenaen vi har arbeidet på er å forstå hvordan hodet, tankene og
følelsene dine fungerer i forhold til mat. Og vi har inført grunnleggende kunnskap om hva ekte og evlusjonær mat innebærer.
Kombinert med forståelsen om hvordan kroppens metabolisme virker og hva mat egentlig har som hovedoppgave for deg.

Vi tilbyr samme fasilitering til din utviking slik at du også skaper dine fantastiske resultater og økning i livskvalitet. Oppskriften
er; Hardt arbeid - nytenkning - å snu opp ned på mye av det du har gjort før - å følge programmet til Vil Du Da Kan Du

Din endringsprosess starter med et 3 dagers kurs på valgt kurssenter, hvor du gjennomfører vårt skreddersydde program for å
revlusjonere ditt liv og for å nå dine mål.

Vi vil, i minst 6 måneder følge deg opp med det du trenger for at du skal, i den grad du ønsker, revlusjonere din egen helse og
livskvalitet.  Vil Du Da Kan Du's konsept - består overordnet av;
 

Forbredende fase - 3 dager kurs - Oppfølgingsrutiner i 6 måneder

Forbredene og innledene fase

3 dagers kurs

Under kurset har kursdeltagerne tilgang på ;

Oppfølging etter kurset;

Praktisk informasjon

  1. Pris for ditt livsstilsendrings kurs er kr. 34.500*  som inkluderer alle kursrelaterte kostnader, ekslusive reisekostnader;
    1. 3 dager unikt treningskonsept 
    2. Opphold på valgt kurssted, inkludert kost & Losji
    3. 6 måneders oppfølging av kursledere med sine innovativ og ekslusive kompetanse
  2. Oppfølging utover de første 6 måneder, med  samme rapportering, coachtilgang og fellesmøter- Nye 6 måneder - kr. 14.500
  3. Forventet resultat i vektnedgang, ca 5-10% reduksjon i måneden
  4. Forventet økning i livskvalitet, livslengde, mental styrke og glede over livet = vesentlig

For å komme i gang med ditt nye og bedre liv send din påmelding til Morten Rand på  morten@vildudakandu.no eller Odd Bjørung 
bjoerung@online.no
  - og du kan når som helst bare ringe Morten på 957 30 984, eller Odd på 908 26 690

* betales før kursstart, er ekslusive reisekostander og utgifter til labratorietester