Willpower, er ikke alt. Men, du kommer lenger enn du har vært før med mye willpower. Det er noe med at når du vil,
og når du virkelig vil, da kan du også. Og hvis ikke det er sant nok for deg, så er vel kanskje denne varianten mer sant?

Når du IKKE vil, er det ikke grenser for hva du ikke klarer!

På en måte, sa kan vi si at "willpower" er en slags muskel, og når du trener din bestemmelsesmuskel, blir den sterkere.
Da er det en enorm stor oppside for mennesker som ikke engang visste at de hadde en slik muskel - til å ta kontroll, i
større grad en før over sitt liv og sine beslutninger.

 

til kontakt